Oslokurset 2024

Velkommen til Oslokurset 2024!
I det følgende finner du et bredt utvalg fagdidaktiske kurs innenfor de fleste fagområder fordelt på fire økter. Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Førstevalg, økt 1 *
10:20 05 August 202411:30 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Lek, sang og dans 1.-4.kl. med Angela Nicolaisen

Tema:

Lek, sang og dans for barn frem til Rubicon, for at de skal kunne - finne bolig i seg selv på en levende og fleksibel måte
- utdanne formkraft, rytmisk sans og kreativitet
- oppleve glede av å være til

- danne et harmonisk og dynamisk fellesskap sammen med andre

Målgrupper:

- Klasselærere og faglærere i musikk, eurytmi, fremmedspråk m.m. -Undervisningsopplegg for eurytmistudenter: basis for eurytmipedagogikk 1.- 4. klasse: glede, rytme og fellesskap

Innhold:

- Sangleker, leker og folkedansinspirert bevegelse
- Enkle formprinsipper (f.eks. kaos- form, ring, spiral)
- rytmisk arbeid med vers fra den norske folkeskatten og andre kilder

Etter en leken, rytmisk oppvarming dukker vi inn i barnetrinnets verden. Gjennom spesifikke bevegelsesøvelser utforsker vi, hvor elevene befinner seg utviklingsmessig og hvorfor noe passer på hvilken alder.
Vi utveksler om opplevelser som dukker opp underveis, for å kunne utvikle et lyttende organ for virkningen av elementene og for å kunne velge relevant opplegg for de konkrete elevene man har foran seg.
Vi blir kjent med en materialskatt som kan brukes direkte på de enkelte klassetrinnene. Det blir formidlet hvordan man kan bygge opp elementer med ulik vanskelighetsgrad for ulike aldersgrupper.
Alle deltagerne får tilsendt alt gjennomgått materiale med beskrivelser per mail. Ha på klær som tillater bevegelse og ta gjerne med eurytmi-/ lette gymsko!

Maling 2.-3.kl. med Solvita Mellenberga

Kurset vil inneholde samtaler rundt, og praktiske eksempler med primære og komplimentere farger, nyanser og valører av fargene og fargenes karakter og vesen. Grunnleggende fargelære med eksempler fra Goethe og Itten. Praktiske øvelser som lærerne kan ta med seg videre i sin maleundervisning.

Hovedfag 3.-4.kl med Åsa Månsson D´Souza

Att arbeta waldorfpedagogiskt i huvudfag – upplägg, rytm, lärarens berättande undervisning och elevernas arbete.

Arbeidsboken 3.-7.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Vi lager forskjellige arbeidsbøker til forskjellige perioder og fag alt ettersom deltakernes behov. 

Materialer: papir, tegne- og malesaker, saks, lim

Utgangspunktet mitt er dette: 

"I ett og alt vi steinerpedagoger tar for oss, handler det først og fremst om å støtte og styrke elevens forbindelse med stoffet. Kunnskap er til syvende og sist ikke et spørsmål om mengde, men om kvalitet, eller altså om dybde, dvs. den inderlige forbindelsen mellom stoffet og eleven. Betyr det vi har gjort noe for den enkelte eleven? Er de glade i det de selv har fått istand?" (Steinerbladet, egen artikkel)

Nordisk mytologi og vikingtid 5.kl. med Helga Brekke
Norrøn mytologi, Sigurd Fåvnesbane, Åslaug møy, overgangen til historisk tid, kongesagaer, til og med Olav Heilage. Vikingtid. 
Forteljing, kunstnerisk bearbeiding, song, dans, resitasjon, formteikning, skriving.
Kurset er på norsk. 
Bevegelse og kroppsøving 5.-7.kl. med Vemund Skulberg

Et praktisk didaktisk kurs for kroppsøving og bevegelsesaktiviteter for mellomtrinnet med særlig arbeid med grunnleggende arbeid med lek, akrobatikk, idrett og sirkusaktiviteter både innendørs og utendørs. I kurset arbeider vi med: 

 • progresjon og utvikling i sirkus og akrobatikk på mellomtrinn
 • risikofylt lek for livsmestring og ko- og selv-regulering
 • lek og øvelser som vei inn til idrettsforståelse og samspillsferdigheter
 • Ballforståelse 
 • øvelser for læreren til å utvikle seg som autoritet og ha glede i undervisningen. 
Elevemedvirkning 5.-10.kl. med Martin Johannessen

Inkludering + Mangfold = Elevmedvirkning
På dette kurset lærer du om en modell for elevmedvirkning der stemmen til både elevene og lærerne blir lyttet til. Alle elever i norsk skole skal ha reell innflytelse og kunne påvirke det som angår dem. Denne modellen er en form for direktedemokrati der saker som angår elevene blir diskutert og der vi fatter beslutningen i fellesskap.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 5.-7.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Historie 6.kl. med Frode Barkved

Temaet for kurset er historieundervisningen i 6. klasse. Tradisjonelt har dette skoleåret vært viet til de såkalte kulturepokene, hvor man kan få øye på bevegelser fra mythos til logos, fra nomadekultur over jordbrukskultur til bykultur, fra teokratiske til demokratiske styringsformer. Men hva la Rudolf Steiner i begrepet kulturepoker og hvordan kan vi forholde oss til hans historiesyn i dag, hundre år senere? Vi lever i et flerkulturelt samfunn og er i langt større grad vevet inn i en mangfoldig global virkelighet i dag enn i 1919 da steinerskolen så dagens lys. Hva betyr det for historieundervisningen? I kurset skal vi også fordype oss i historiedidaktikken hvor vi løfter frem noen eksempler fra historien og hvordan historie(r) kan formidles og bearbeides kunstnerisk.


 
Geologi 7.kl. med Markus Lindholm

Forslag til pedagogiske opplegg for geologiperioden i 7. klasse. Gjennomgang av viktige emner læreren må kjenne til: Ulike former for forvitring og landformer. Klimatiske virkninger på jordskorpen. Sedimentære, metamorfe og magmatiske prosesser og ulike bergarter. Fossildannelse. Deretter en gjennomgang av viktige mineraler og deres egenskaper (hardhet, spesifikk vekt, spaltbarhet, glans). Metalliske mineraler og deres sekundærdannelser. Smykkesteiner og særlig harde mineraler.

Perspektivtegning 7.- 8.kl. med Henrik Thaulow

”Fra flate til rom.” På kurset gjennomgås linjeperspektiv med ett og to fluktpunkter. Målet er at deltakerne (elevene) selv skal forstå prinsippet for konstruksjon av perspektiv slik at de selv skal kunne tegne ulike motiver i perspektiv, både som konstruksjon, og på frihånd. 

Deltakerne må ha med bløt (B4-B6) og hard (HB, eller hardere) blyant og linjal (minimum 30 cm).

Norsk 8.-10.kl. med Christine Reier-Røberg

Dette kurset vil inneholde praktiske, konkrete og velutprøvde opplegg for norsktimene på ungdomstrinnet, både på bokmål og nynorsk.

Matematikk og problemløsning 8.-10.kl. med Åsne Karlsen

Kurset vil ta for seg bruk av problemløsningsoppgaver i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. På dette trinnet skal den kritiske evnen oppøves, i tillegg til kreativitet og selvstendig tenkning. Mestringsgleden er sentral for ungdommene. På kurset vil det være mange eksempler på oppgaver tilpasset steinerskolens læreplan for ungdomstrinnet og elevenes utvikling i disse årene. Hvordan man kan bruke oppgavene i matematikktimene på ungdomstrinnet vil også være sentralt. Siden de fleste oppgavene kan brukes på flere trinn, er kurset egnet for alle som underviser (eller interesserer seg for) matematikk i 8., 9. og 10. klasse 

Sløyd 8.-10.kl. med Lars Wegge

Uthuling: skjær frem en kopp, bolle eller et fat.

Musikalsk undervisning, alle, med Kefas Berlin

Kärnan i denna kurs är frågan: Vilka färdigheter behöver pedagogen för att skapa en dynamisk undervisning? Hur utvecklar jag min pedagogiska intuition? Kursen är uppbyggd kring kroppsligt rörliga och lekfulla övningar som utvecklar nämnda färdigheter och varvas med frågor och reflektioner.
Många av dessa rörelseövningar kan även användas som övningar i de flesta klassetrinn, med variationer och skiftande svårighetsgrad. 

Ukulele, alle, med Maja Hallanger

Ukulele er et morsomt og enkelt instrument å lære! 

Du vil lære grunnleggende teknikk, akkorder, rytme og samspill.
Vi kommer også til å synge og bruke ukulele som komp. Ingen forkunnskaper kreves!

Du får låne ukulele. Du vil også få en perm med sanger, beskrivelse av ukulelen og akkordskjema. 

Duodji, sy egen Nállogoahti, alle, med Maret Hætta

Dette kurset gir en praktisk innføring i å sy egen «nállogoahti» – samisk nålhus, av reinskinn og -bein. Vi vil utforske historien og betydningen av samisk håndverk, samt de forskjellige materialene som brukes og hvordan man velger og forbereder dem. Ved slutten av kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse og respekt for samisk håndverk.

Friminutt

For deg som ikke ønsker å delta på kurs denne økten, men heller vil sitte å slarve, spille på slurva, reflektere eller holde eget kurs. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Andrevalg, økt 1 *
10:20 05 August 202411:30 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Lek, sang og dans 1.-4.kl. med Angela Nicolaisen

Tema:

Lek, sang og dans for barn frem til Rubicon, for at de skal kunne - finne bolig i seg selv på en levende og fleksibel måte
- utdanne formkraft, rytmisk sans og kreativitet
- oppleve glede av å være til

- danne et harmonisk og dynamisk fellesskap sammen med andre

Målgrupper:

- Klasselærere og faglærere i musikk, eurytmi, fremmedspråk m.m. -Undervisningsopplegg for eurytmistudenter: basis for eurytmipedagogikk 1.- 4. klasse: glede, rytme og fellesskap

Innhold:

- Sangleker, leker og folkedansinspirert bevegelse
- Enkle formprinsipper (f.eks. kaos- form, ring, spiral)
- rytmisk arbeid med vers fra den norske folkeskatten og andre kilder

Etter en leken, rytmisk oppvarming dukker vi inn i barnetrinnets verden. Gjennom spesifikke bevegelsesøvelser utforsker vi, hvor elevene befinner seg utviklingsmessig og hvorfor noe passer på hvilken alder.
Vi utveksler om opplevelser som dukker opp underveis, for å kunne utvikle et lyttende organ for virkningen av elementene og for å kunne velge relevant opplegg for de konkrete elevene man har foran seg.
Vi blir kjent med en materialskatt som kan brukes direkte på de enkelte klassetrinnene. Det blir formidlet hvordan man kan bygge opp elementer med ulik vanskelighetsgrad for ulike aldersgrupper.
Alle deltagerne får tilsendt alt gjennomgått materiale med beskrivelser per mail. Ha på klær som tillater bevegelse og ta gjerne med eurytmi-/ lette gymsko!

Maling 2.-3.kl. med Solvita Mellenberga

Kurset vil inneholde samtaler rundt, og praktiske eksempler med primære og komplimentere farger, nyanser og valører av fargene og fargenes karakter og vesen. Grunnleggende fargelære med eksempler fra Goethe og Itten. Praktiske øvelser som lærerne kan ta med seg videre i sin maleundervisning.

Hovedfag 3.-4.kl med Åsa Månsson D´Souza

Att arbeta waldorfpedagogiskt i huvudfag – upplägg, rytm, lärarens berättande undervisning och elevernas arbete.

Arbeidsboken 3.-7.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Vi lager forskjellige arbeidsbøker til forskjellige perioder og fag alt ettersom deltakernes behov. 

Materialer: papir, tegne- og malesaker, saks, lim

Utgangspunktet mitt er dette: 

"I ett og alt vi steinerpedagoger tar for oss, handler det først og fremst om å støtte og styrke elevens forbindelse med stoffet. Kunnskap er til syvende og sist ikke et spørsmål om mengde, men om kvalitet, eller altså om dybde, dvs. den inderlige forbindelsen mellom stoffet og eleven. Betyr det vi har gjort noe for den enkelte eleven? Er de glade i det de selv har fått istand?" (Steinerbladet, egen artikkel)

Nordisk mytologi og vikingtid 5.kl. med Helga Brekke
Norrøn mytologi, Sigurd Fåvnesbane, Åslaug møy, overgangen til historisk tid, kongesagaer, til og med Olav Heilage. Vikingtid. 
Forteljing, kunstnerisk bearbeiding, song, dans, resitasjon, formteikning, skriving.
Kurset er på norsk. 
Bevegelse og kroppsøving 5.-7.kl. med Vemund Skulberg

Et praktisk didaktisk kurs for kroppsøving og bevegelsesaktiviteter for mellomtrinnet med særlig arbeid med grunnleggende arbeid med lek, akrobatikk, idrett og sirkusaktiviteter både innendørs og utendørs. I kurset arbeider vi med: 

 • progresjon og utvikling i sirkus og akrobatikk på mellomtrinn
 • risikofylt lek for livsmestring og ko- og selv-regulering
 • lek og øvelser som vei inn til idrettsforståelse og samspillsferdigheter
 • Ballforståelse 
 • øvelser for læreren til å utvikle seg som autoritet og ha glede i undervisningen. 
Elevemedvirkning 5.-10.kl. med Martin Johannessen

Inkludering + Mangfold = Elevmedvirkning
På dette kurset lærer du om en modell for elevmedvirkning der stemmen til både elevene og lærerne blir lyttet til. Alle elever i norsk skole skal ha reell innflytelse og kunne påvirke det som angår dem. Denne modellen er en form for direktedemokrati der saker som angår elevene blir diskutert og der vi fatter beslutningen i fellesskap.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 5.-7.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Historie 6.kl. med Frode Barkved

Temaet for kurset er historieundervisningen i 6. klasse. Tradisjonelt har dette skoleåret vært viet til de såkalte kulturepokene, hvor man kan få øye på bevegelser fra mythos til logos, fra nomadekultur over jordbrukskultur til bykultur, fra teokratiske til demokratiske styringsformer. Men hva la Rudolf Steiner i begrepet kulturepoker og hvordan kan vi forholde oss til hans historiesyn i dag, hundre år senere? Vi lever i et flerkulturelt samfunn og er i langt større grad vevet inn i en mangfoldig global virkelighet i dag enn i 1919 da steinerskolen så dagens lys. Hva betyr det for historieundervisningen? I kurset skal vi også fordype oss i historiedidaktikken hvor vi løfter frem noen eksempler fra historien og hvordan historie(r) kan formidles og bearbeides kunstnerisk.


 
Geologi 7.kl. med Markus Lindholm

Forslag til pedagogiske opplegg for geologiperioden i 7. klasse. Gjennomgang av viktige emner læreren må kjenne til: Ulike former for forvitring og landformer. Klimatiske virkninger på jordskorpen. Sedimentære, metamorfe og magmatiske prosesser og ulike bergarter. Fossildannelse. Deretter en gjennomgang av viktige mineraler og deres egenskaper (hardhet, spesifikk vekt, spaltbarhet, glans). Metalliske mineraler og deres sekundærdannelser. Smykkesteiner og særlig harde mineraler.

Perspektivtegning 7.- 8.kl. med Henrik Thaulow

”Fra flate til rom.” På kurset gjennomgås linjeperspektiv med ett og to fluktpunkter. Målet er at deltakerne (elevene) selv skal forstå prinsippet for konstruksjon av perspektiv slik at de selv skal kunne tegne ulike motiver i perspektiv, både som konstruksjon, og på frihånd. 

Deltakerne må ha med bløt (B4-B6) og hard (HB, eller hardere) blyant og linjal (minimum 30 cm).

Norsk 8.-10.kl. med Christine Reier-Røberg

Dette kurset vil inneholde praktiske, konkrete og velutprøvde opplegg for norsktimene på ungdomstrinnet, både på bokmål og nynorsk.

Matematikk og problemløsning 8.-10.kl. med Åsne Karlsen

Kurset vil ta for seg bruk av problemløsningsoppgaver i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. På dette trinnet skal den kritiske evnen oppøves, i tillegg til kreativitet og selvstendig tenkning. Mestringsgleden er sentral for ungdommene. På kurset vil det være mange eksempler på oppgaver tilpasset steinerskolens læreplan for ungdomstrinnet og elevenes utvikling i disse årene. Hvordan man kan bruke oppgavene i matematikktimene på ungdomstrinnet vil også være sentralt. Siden de fleste oppgavene kan brukes på flere trinn, er kurset egnet for alle som underviser (eller interesserer seg for) matematikk i 8., 9. og 10. klasse 

Sløyd 8.-10.kl. med Lars Wegge

Uthuling: skjær frem en kopp, bolle eller et fat.

Musikalsk undervisning, alle, med Kefas Berlin

Kärnan i denna kurs är frågan: Vilka färdigheter behöver pedagogen för att skapa en dynamisk undervisning? Hur utvecklar jag min pedagogiska intuition? Kursen är uppbyggd kring kroppsligt rörliga och lekfulla övningar som utvecklar nämnda färdigheter och varvas med frågor och reflektioner.
Många av dessa rörelseövningar kan även användas som övningar i de flesta klassetrinn, med variationer och skiftande svårighetsgrad. 

Ukulele, alle, med Maja Hallanger

Ukulele er et morsomt og enkelt instrument å lære! 

Du vil lære grunnleggende teknikk, akkorder, rytme og samspill.
Vi kommer også til å synge og bruke ukulele som komp. Ingen forkunnskaper kreves!

Du får låne ukulele. Du vil også få en perm med sanger, beskrivelse av ukulelen og akkordskjema. 

Duodji, sy egen Nállogoahti, alle, med Maret Hætta

Dette kurset gir en praktisk innføring i å sy egen «nállogoahti» – samisk nålhus, av reinskinn og -bein. Vi vil utforske historien og betydningen av samisk håndverk, samt de forskjellige materialene som brukes og hvordan man velger og forbereder dem. Ved slutten av kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse og respekt for samisk håndverk.

Friminutt

For deg som ikke ønsker å delta på kurs denne økten, men heller vil sitte å slarve, spille på slurva, reflektere eller holde eget kurs. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Førstevalg Økt 2 *
11:50 05 August 202413:00 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Dukkeverksted og dukkespill 1.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Kurset tar utgangspunkt i et par regler og ramseeventyr. Vi lager dukker og øver dukkespill ut fra disse. 

2.klasse: innhold, rytmer og rammer med Laila F. Andreassen

Forslag, tips og inspirasjon til hvordan du som lærer bevisst kan bruke steinerpedagogiske elementer til å jobbe mot skoleårets faglige mål, skape et godt og trygt læringsmiljø, samt legge grunnlag for godt foreldresamarbeid. Hver økt vil ha en rytmisk del som knyttes opp mot undervisningen og kompetansemålene som er for dette skoleåret.

Håndarbeid med vekt på strikking 2.-3.kl. med Kirsten Borgnes

Vi lager strikkepinner, strikker og syr forskjellige oppgaver. Det blir også god tid til samtaler om fagets betydning og en innføring i hva vi gjør, hvorfor og hvordan.

Aktiv, erfaringsbasert læring 2.-5.kl. med Hedvig Fon Klyve
Hva menes med aktiv læring? Hvorfor er det viktig? Vi ser på hovedfagsperiodene og finner gode eksempler på hvordan vi kan jobbe aktivt og kreativt med fagstoffet.
Rytmer, musikk og bevegelse 3.-5.kl. med Helga Brekke
Song, dans, leik, resitasjon, fløytespel, og kunstnerisk arbeid knytt til dei ulike hovedfag periodane. 
Ta med pentaton og diaton fløyte. 
Kurset er på norsk.
Matematikk og problemløsning 5.-7.kl. med Åsne Karlsen

Kurset vil ta for seg bruk av problemløsningsoppgaver i matematikkundervisningen på mellomtrinnet. Problemløsningsoppgaver handler om å utvikle evner til kreativitet, selvstendig tenkning, og ikke minst mestringsglede. Men hvordan skal elevene på mellomtrinnet arbeide med slike oppgaver? Det vil bli mange eksempler på oppgaver tilpasset Steinerskolens læreplan for mellomtrinnet og elevenes ståsted disse årene. Siden de fleste oppgavene kan brukes på flere trinn, er kurset egnet for alle som underviser (eller interesserer seg for) matematikk i 5., 6. eller 7. klasse. 

Tegning 5.-7.kl. med Solvita Mellenberga

Kurset vil gi innblikk i ulike undervisningsperioder og bruk av kunstfag til å fordype læringen på hvert klassetrinn. Vi vil tegne med blant annet kritt, kull og fettfarger. Eksempler på tegninger som er utført av i de forskjellige periodene vil bli presentert. Arbeidsmåter og teknikker som passer til hvert klassetrinn skal demonstreres og prøves ut. Praktiske øvelser og samtale er en del av kurset.

Botanikk 6.kl. med Sunniva Bodvin

På kurset presenteres forslag til innhold i botanikkperioden i 6. klasse. Vi går gjennom grunnleggende botanikk, og jobber med observasjon og kunstnerisk bearbeidelse gjennom tegning. Arbeidet med botanikk knyttes opp mot erfaringsbasert kunnskap som elevene kan få i skolehagen og på utflukter.

Movement, games and rhythmical activities 6.-9.kl. med Laurence Sheen

In this course we will look at many different games and movement activities that are relevant for this age group. The students are leaving childhood behind now and developing new skills relating to the individual and yet still forming strong social awarenesses. 

Fenomenologi som metode i naturfag 7.-10.kl, med Markus Lindholm

Hvilke metodiske grep kan som læreren gjøre bruk av for å mobilisere fornyet nysgjerrighet for eget fag? Med fokus på ungdomstrinnet vil dette kurset undersøke didaktiske metoder som kan bidra til dybdelæring i naturfagene, med fenomenologi som sentralt perspektiv. Jeg vil gi eksempler på hvordan fenomenologi kan komplettere mainstream vitenskap for at fagstoffet kan vekke interesse, fascinasjon og nysgjerrighet hos elevene, og drøfte metodikkens muligheter og begrensninger.

Praktisk-kunstnerisk matematikk 8.-10.kl. med Vibecke Schytte

Vi skal presentere praktiske øvelser med hoderegning, samt arbeide en del med å lage vakre og innholdsrike mattebøker. 

Hovedfagsundervisning 8.-10.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Att arbeta waldorfpedagogiskt i huvudfag – upplägg, rytm, lärarens berättande undervisning och elevernas arbete.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 8.-10.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Kjemi 9.kl. med Ivar Smit

Organisk kjemi, hovednæringsstoffene: Karbohydrater, (sukker, stivelse, cellulose, lignin) 
Fett/oljer, animalske og vegetabilske
Protein, animalske og vegetabilske
Hvordan dannes disse stoffene, og hva skjer i kroppen når vi spiser mat?
Fotosyntese, jorden som helhet

Det er en fordel om du også følger kurset Kjemi 8.klasse i fjerde økt. 

Å tromme, alle, med Kefas Berlin

Trumman tillhör liksom sången äldsta äldsta musikinstrument och borde finnas med som en självklar följeslagare genom skolåren. Men hur kan vi få till det? Nå, det primära är att vi själva blir gott vän med trumman. Och det skall det ges möjlighet till här. Utifrån de förutsättningar som finns kommer det läras ut enkla takter och rytmer. Ofta introduceras dessa med fötter och händer.

Trumman kan finnas med i klassrummet från första klass och upp genom hela skoltiden dels som ett självständigt instrument och dels som ackompanjemang. Därför kommer vi även delvis att sjunga till trummandet.  Att hålla takten är ett grundläggande men inte alltid lätt ting, men det skapar inre stabilitet och ro. Att föra in rytmer i takten är förmågan att kunna bringa musikaliskt liv in i stabiliteten. På så sätt har trummandet alltid en terapeutisk effekt. Takt och rytm.   

Samisk liv og sted, alle, med Maret Hætta

Dette kurset gir en dypere forståelse av samisk kultur, hverdagsliv og vårt forhold til naturen og hvordan den brukes på en bærekraftig måte. I tillegg vil kurset gi et innblikk i samisk historie, språk og tradisjoner, og diskuterer samenes rolle i dagens samfunn. Ved slutten av kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse og respekt for samisk kultur, hverdagsliv, og deres forhold til naturen.

Friminutt

For deg som trenger en pause, skal holde kurs selv eller av en eller annen grunn ikke kan delta på denne økten. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Andrevalg Økt 2 *
11:50 05 August 202413:00 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Dukkeverksted og dukkespill 1.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Kurset tar utgangspunkt i et par regler og ramseeventyr. Vi lager dukker og øver dukkespill ut fra disse. 

2.klasse: innhold, rytmer og rammer med Laila F. Andreassen

Forslag, tips og inspirasjon til hvordan du som lærer bevisst kan bruke steinerpedagogiske elementer til å jobbe mot skoleårets faglige mål, skape et godt og trygt læringsmiljø, samt legge grunnlag for godt foreldresamarbeid. Hver økt vil ha en rytmisk del som knyttes opp mot undervisningen og kompetansemålene som er for dette skoleåret.

Håndarbeid med vekt på strikking 2.-3.kl. med Kirsten Borgnes

Vi lager strikkepinner, strikker og syr forskjellige oppgaver. Det blir også god tid til samtaler om fagets betydning og en innføring i hva vi gjør, hvorfor og hvordan.

Aktiv, erfaringsbasert læring 2.-5.kl. med Hedvig Fon Klyve
Hva menes med aktiv læring? Hvorfor er det viktig? Vi ser på hovedfagsperiodene og finner gode eksempler på hvordan vi kan jobbe aktivt og kreativt med fagstoffet.
Rytmer, musikk og bevegelse 3.-5.kl. med Helga Brekke
Song, dans, leik, resitasjon, fløytespel, og kunstnerisk arbeid knytt til dei ulike hovedfag periodane. 
Ta med pentaton og diaton fløyte. 
Kurset er på norsk.
Matematikk og problemløsning 5.-7.kl. med Åsne Karlsen

Kurset vil ta for seg bruk av problemløsningsoppgaver i matematikkundervisningen på mellomtrinnet. Problemløsningsoppgaver handler om å utvikle evner til kreativitet, selvstendig tenkning, og ikke minst mestringsglede. Men hvordan skal elevene på mellomtrinnet arbeide med slike oppgaver? Det vil bli mange eksempler på oppgaver tilpasset Steinerskolens læreplan for mellomtrinnet og elevenes ståsted disse årene. Siden de fleste oppgavene kan brukes på flere trinn, er kurset egnet for alle som underviser (eller interesserer seg for) matematikk i 5., 6. eller 7. klasse. 

Tegning 5.-7.kl. med Solvita Mellenberga

Kurset vil gi innblikk i ulike undervisningsperioder og bruk av kunstfag til å fordype læringen på hvert klassetrinn. Vi vil tegne med blant annet kritt, kull og fettfarger. Eksempler på tegninger som er utført av i de forskjellige periodene vil bli presentert. Arbeidsmåter og teknikker som passer til hvert klassetrinn skal demonstreres og prøves ut. Praktiske øvelser og samtale er en del av kurset.

Botanikk 6.kl. med Sunniva Bodvin

På kurset presenteres forslag til innhold i botanikkperioden i 6. klasse. Vi går gjennom grunnleggende botanikk, og jobber med observasjon og kunstnerisk bearbeidelse gjennom tegning. Arbeidet med botanikk knyttes opp mot erfaringsbasert kunnskap som elevene kan få i skolehagen og på utflukter.

Movement, games and rhythmical activities 6.-9.kl. med Laurence Sheen

In this course we will look at many different games and movement activities that are relevant for this age group. The students are leaving childhood behind now and developing new skills relating to the individual and yet still forming strong social awarenesses. 

Fenomenologi som metode i naturfag 7.-10.kl, med Markus Lindholm

Hvilke metodiske grep kan som læreren gjøre bruk av for å mobilisere fornyet nysgjerrighet for eget fag? Med fokus på ungdomstrinnet vil dette kurset undersøke didaktiske metoder som kan bidra til dybdelæring i naturfagene, med fenomenologi som sentralt perspektiv. Jeg vil gi eksempler på hvordan fenomenologi kan komplettere mainstream vitenskap for at fagstoffet kan vekke interesse, fascinasjon og nysgjerrighet hos elevene, og drøfte metodikkens muligheter og begrensninger.

Praktisk-kunstnerisk matematikk 8.-10.kl. med Vibecke Schytte

Vi skal presentere praktiske øvelser med hoderegning, samt arbeide en del med å lage vakre og innholdsrike mattebøker. 

Hovedfagsundervisning 8.-10.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Att arbeta waldorfpedagogiskt i huvudfag – upplägg, rytm, lärarens berättande undervisning och elevernas arbete.

Fremmedspråk og relasjonsbygging 8.-10.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Kjemi 9.kl. med Ivar Smit

Organisk kjemi, hovednæringsstoffene: Karbohydrater, (sukker, stivelse, cellulose, lignin) 
Fett/oljer, animalske og vegetabilske
Protein, animalske og vegetabilske
Hvordan dannes disse stoffene, og hva skjer i kroppen når vi spiser mat?
Fotosyntese, jorden som helhet

Det er en fordel om du også følger kurset Kjemi 8.klasse i fjerde økt. 

Å tromme, alle, med Kefas Berlin

Trumman tillhör liksom sången äldsta äldsta musikinstrument och borde finnas med som en självklar följeslagare genom skolåren. Men hur kan vi få till det? Nå, det primära är att vi själva blir gott vän med trumman. Och det skall det ges möjlighet till här. Utifrån de förutsättningar som finns kommer det läras ut enkla takter och rytmer. Ofta introduceras dessa med fötter och händer.

Trumman kan finnas med i klassrummet från första klass och upp genom hela skoltiden dels som ett självständigt instrument och dels som ackompanjemang. Därför kommer vi även delvis att sjunga till trummandet.  Att hålla takten är ett grundläggande men inte alltid lätt ting, men det skapar inre stabilitet och ro. Att föra in rytmer i takten är förmågan att kunna bringa musikaliskt liv in i stabiliteten. På så sätt har trummandet alltid en terapeutisk effekt. Takt och rytm.   

Samisk liv og sted, alle, med Maret Hætta

Dette kurset gir en dypere forståelse av samisk kultur, hverdagsliv og vårt forhold til naturen og hvordan den brukes på en bærekraftig måte. I tillegg vil kurset gi et innblikk i samisk historie, språk og tradisjoner, og diskuterer samenes rolle i dagens samfunn. Ved slutten av kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse og respekt for samisk kultur, hverdagsliv, og deres forhold til naturen.

Friminutt

For deg som trenger en pause, skal holde kurs selv eller av en eller annen grunn ikke kan delta på denne økten. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Førstevalg Økt 3 *
14:00 05 August 202415:10 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Småsløyd 1.-4.kl med Lars Wegge

Spikking av knagger, fugler, snurrebasser og annen fersktresløyd.

Formtegning 2.-3.kl. med Henrik Thaulow

Kurset tar for seg aktuelle oppgaver på hvert av klassetrinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegning som faglig fordypning med hensyn til skrift og matematikk, i tillegg til allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. 

Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.

Aktiv rytmisk regning 2.-4.kl. med Hedvig Fon Klyve
Aktiv og rytmisk regning i småklassene, og bruk av konkreter i begynneropplæringen. Her får dere mange tips til leker og fysisk/aktiv matematikk.
Fremmedspråk og relasjonsbygging 2.-4.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Blokkfløyte 2.-6.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Pentatonfløyte. Lær å spille pentatonfløyte, sammen lager vi og lærer bort gamle og nye sanger. 

C-fløyten. Innføring av c-fløyten sammen med enkel notelære. Vi skal lære oss sanger med forskjellige vanskelighetsgrader og lage en musikkbok. 

Ta med egne fløyter!

Les og skriv 3.-4.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Utveckling av arbetet med läsning och skrivning, teman, projekt och konkreta undervisningsexempel.

Flerstemt sang og kanon 4.-6.kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut kanons och tvåstämmiga sånger. Och han gör det på ett sätt så att även den mest orutinerade sångaren kan följa med. Noter kommer inte att användas. Kefas demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.

Maling og tegning til zoologi 5.kl. med Solvita Mellenberga

Zoologi gir nye utfordringer i forhold til konkrete motiver i maleundervisningen. Vi vil tegne med enkle former som gjengir det karakteristiske ved dyret. I maling kan vi bruke farger som hører til dyr i sitt naturlige miljø og symbolske farger som kan knyttes til dyrets karakter. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i tegning og maling.

Sirkus 5.-7.kl. med Maja Hallanger

Hvordan går man frem for å lose en klasse mot en ferdig sirkusforestilling?

Jeg har i over 8 år laget sirkus med 7.klasse hvert år. Forestillingen har vi vist frem for de yngre klassene på karnevalet. I dette kurset vil jeg dele av mine erfaringer fra denne prosessen. Jeg vil dele hele opplegget mitt og kanskje vil det også fungere på din skole?

Dere vil også lære teknikker og tips og triks som dere kan gjøre med egen klasse i en eventuell sirkusperiode. Som: hvordan bygge en menneskelig pyramide, sjonglering, teater, gå på stylter og mye mer.

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Engelsk 5.-7.kl. med Ida Kittelsen

Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli faglige introduksjoner, øvelser og aktiviteter tilknyttet rytmisk del.

Maling til botanikk 6.kl. med Anne Sigrid Steen

I botanikken males motivene ut fra en forståelse for kvalitetene i elementene; lys, luft, jord og vann. Gjennom fargen danner vi grunnlaget for det levende i plantens vekst og karakter, og i hver øvelse arbeides det frem stemninger og karakterer i planteformene underveis i et billeduttrykk. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i akvarell.

Tauverk 7.kl. med Kirsten Borgnes

Vi slår hampetau og lager enkle tauverks-arbeider.

Økologi og biologi 8.-10.kl. med Markus Lindholm

I dette kurset skal det vises hvordan ulike realfag (biologi, kjemi og geologi) kan virke sammen og utvide økologi- og biologiforståelsen. Det vil bli gjennomgått ulike forslag til undervisningsopplegg og emner, blant annet fotosyntese, biogeokjemiske kretsløp, næringskjeder og trofiske kaskader, evolusjon, artsdannelse, og human evolusjon. Ingen forkunnskaper eller hjelpemidler er nødvendig.

Engelsk 8.-10.kl. med Christine Reier-Røberg

På dette kurset vil jeg ta utgangspunkt i noen sentrale hovedfagsperioder i 8. og 9. og vise hvilke emner innen engelskfaget jeg har knyttet opp mot disse, for å skape helhet og flerfaglighet. For engelsk i 10. vil jeg presentere to ulike opplegg med utgangspunkt i filmen «Pride» og boka «Holes», men som lett kan tilpasses andre filmer og bøker."

Bevegelse som undervisningskunst 8.-10.kl. med Ingvild Øverland

I dette kurset vil vi gå inn på grunnleggende bevegelsesøvelser som har til hensikt å styrke nærvær, deltagelse og kommunikasjon i en undervisningsstiuasjon.

Det vil bli gitt eksempler på hvordan en kan arbeide med ulike tema og problemstillinger tverrfaglig, som kan åpne opp for en fordypning i en læreprosess.

Du også bli kjent med noen av de grunnleggende øvelsene i bevegelsesmetodikken "Social Presencing Theatre", (SPT), 

Social Presencing Theatre er en sosial bevegelseskunst som er en syntese av teater, social action research og kontemplativ (mindfulness) praksis, hvor intensjonen er å visualisere og kommunisere ved hjelp av kropp og bevegelse.

Dette er øvelser som både kan være nyttig for en selv som lærer, samt gi inspirasjon og utvikle oppmerksomhet i arbeidet med elever.

Samfunnskunnskap 8.-10.kl. med Martin Johannessen

Med utgangspunkt i læreplanen får du på dette kurset to undervisningsopplegg du kan bruke. Oppleggene tar utgangspunkt i demokrati og medborgerskap.

Å leve i et demokrati i 2024 innebærer å ha rettigheter og plikter som borger. Det betyr at alle over 18 år har rett til å delta i den politiske prosessen, enten gjennom å stemme, engasjere seg i et politisk parti, en organisasjoner eller ytre dine meninger fritt. Det betyr også at du har et ansvar for å bidra til samfunnet og respektere andre menneskers rettigheter.

The Importance of Movement, alle, med Laurence Sheen
The importance of movement in the class room; An Introduction to Bother gymnastics and Spacial Dynamics. A practical look at age appropriate movement activities in relationship to the Steiner school curriculum. Also some movement exercises for you the teacher.
Samisk sang og joiketradisjoner, alle, med Anne Lise Johnsen Swart
Samisk sang -og joiketradisjoner. Fra usynliggjøring til synliggjøring. 
Joik er det dypeste som finnes i den enkelte, og er urmusikken. Urkraften som verken kjenner form eller rammer. Den er fri, og er en del av menneskets og naturens rytme. I kurset får vi kjennskap til joikens historie, du lærer å ta i bruk urkraften i deg,  og hvor målet er at du kan integrere det i din skolehverdag, i møte med elevene.
Du vil også få kunnskap om hvordan kristningen- og fornorskningen påvirket samiske kultur, tradisjoner og joiken. Til tross for den sterke motstanden opp gjennom historien har joiken og noaidevuohta (sjamanismen) overlevd.
Friminutt

For deg som trenger en pust i bakken, holder egne kurs eller ikke har mulighet til å delta på denne økten. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Andrevalg Økt 3 *
14:00 05 August 202415:10 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Småsløyd 1.-4.kl med Lars Wegge

Spikking av knagger, fugler, snurrebasser og annen fersktresløyd.

Formtegning 2.-3.kl. med Henrik Thaulow

Kurset tar for seg aktuelle oppgaver på hvert av klassetrinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegning som faglig fordypning med hensyn til skrift og matematikk, i tillegg til allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. 

Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.

Aktiv rytmisk regning 2.-4.kl. med Hedvig Fon Klyve
Aktiv og rytmisk regning i småklassene, og bruk av konkreter i begynneropplæringen. Her får dere mange tips til leker og fysisk/aktiv matematikk.
Fremmedspråk og relasjonsbygging 2.-4.kl. med Aino Wissneth

I dette kurset vil vi belyse, løfte opp, diskutere og utvide begreper når det gjelder forholdet mellom språkfagets innhold, dets formidling og interaksjonen mellom lærer og elev. Hovedvekten i kurset vil dreie seg om didaktikk. Mitt fremmedspråk er tysk, og derfor vil de fleste av undervisningseksemplene mine være på tysk. Hvordan skaper vi et dynamisk fellesskap med gode læringsprosesser hvor elementer som språkglede, nysgjerrighet, pågangsmot, og livsmestring kan oppstå og danne grunnlaget både for konsentrasjon og faglig progresjon.  

Blokkfløyte 2.-6.kl. med Silje Nøstdal Storheim

Pentatonfløyte. Lær å spille pentatonfløyte, sammen lager vi og lærer bort gamle og nye sanger. 

C-fløyten. Innføring av c-fløyten sammen med enkel notelære. Vi skal lære oss sanger med forskjellige vanskelighetsgrader og lage en musikkbok. 

Ta med egne fløyter!

Les og skriv 3.-4.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Utveckling av arbetet med läsning och skrivning, teman, projekt och konkreta undervisningsexempel.

Flerstemt sang og kanon 4.-6.kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut kanons och tvåstämmiga sånger. Och han gör det på ett sätt så att även den mest orutinerade sångaren kan följa med. Noter kommer inte att användas. Kefas demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.

Maling og tegning til zoologi 5.kl. med Solvita Mellenberga

Zoologi gir nye utfordringer i forhold til konkrete motiver i maleundervisningen. Vi vil tegne med enkle former som gjengir det karakteristiske ved dyret. I maling kan vi bruke farger som hører til dyr i sitt naturlige miljø og symbolske farger som kan knyttes til dyrets karakter. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i tegning og maling.

Sirkus 5.-7.kl. med Maja Hallanger

Hvordan går man frem for å lose en klasse mot en ferdig sirkusforestilling?

Jeg har i over 8 år laget sirkus med 7.klasse hvert år. Forestillingen har vi vist frem for de yngre klassene på karnevalet. I dette kurset vil jeg dele av mine erfaringer fra denne prosessen. Jeg vil dele hele opplegget mitt og kanskje vil det også fungere på din skole?

Dere vil også lære teknikker og tips og triks som dere kan gjøre med egen klasse i en eventuell sirkusperiode. Som: hvordan bygge en menneskelig pyramide, sjonglering, teater, gå på stylter og mye mer.

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Engelsk 5.-7.kl. med Ida Kittelsen

Kurset tar for seg ulike ferdigheter i engelskfaget; skriftlig og muntlig engelsk, leseprosjekt, ordforråd og vurdering/tilbakemelding, og hvordan en kan øve disse ferdighetene i klasserommet. Det vil bli faglige introduksjoner, øvelser og aktiviteter tilknyttet rytmisk del.

Maling til botanikk 6.kl. med Anne Sigrid Steen

I botanikken males motivene ut fra en forståelse for kvalitetene i elementene; lys, luft, jord og vann. Gjennom fargen danner vi grunnlaget for det levende i plantens vekst og karakter, og i hver øvelse arbeides det frem stemninger og karakterer i planteformene underveis i et billeduttrykk. I kurset vil det bli benyttet forskjellige teknikker i akvarell.

Tauverk 7.kl. med Kirsten Borgnes

Vi slår hampetau og lager enkle tauverks-arbeider.

Økologi og biologi 8.-10.kl. med Markus Lindholm

I dette kurset skal det vises hvordan ulike realfag (biologi, kjemi og geologi) kan virke sammen og utvide økologi- og biologiforståelsen. Det vil bli gjennomgått ulike forslag til undervisningsopplegg og emner, blant annet fotosyntese, biogeokjemiske kretsløp, næringskjeder og trofiske kaskader, evolusjon, artsdannelse, og human evolusjon. Ingen forkunnskaper eller hjelpemidler er nødvendig.

Engelsk 8.-10.kl. med Christine Reier-Røberg

På dette kurset vil jeg ta utgangspunkt i noen sentrale hovedfagsperioder i 8. og 9. og vise hvilke emner innen engelskfaget jeg har knyttet opp mot disse, for å skape helhet og flerfaglighet. For engelsk i 10. vil jeg presentere to ulike opplegg med utgangspunkt i filmen «Pride» og boka «Holes», men som lett kan tilpasses andre filmer og bøker."

Bevegelse som undervisningskunst 8.-10.kl. med Ingvild Øverland

I dette kurset vil vi gå inn på grunnleggende bevegelsesøvelser som har til hensikt å styrke nærvær, deltagelse og kommunikasjon i en undervisningsstiuasjon.

Det vil bli gitt eksempler på hvordan en kan arbeide med ulike tema og problemstillinger tverrfaglig, som kan åpne opp for en fordypning i en læreprosess.

Du også bli kjent med noen av de grunnleggende øvelsene i bevegelsesmetodikken "Social Presencing Theatre", (SPT), 

Social Presencing Theatre er en sosial bevegelseskunst som er en syntese av teater, social action research og kontemplativ (mindfulness) praksis, hvor intensjonen er å visualisere og kommunisere ved hjelp av kropp og bevegelse.

Dette er øvelser som både kan være nyttig for en selv som lærer, samt gi inspirasjon og utvikle oppmerksomhet i arbeidet med elever.

Samfunnskunnskap 8.-10.kl. med Martin Johannessen

Med utgangspunkt i læreplanen får du på dette kurset to undervisningsopplegg du kan bruke. Oppleggene tar utgangspunkt i demokrati og medborgerskap.

Å leve i et demokrati i 2024 innebærer å ha rettigheter og plikter som borger. Det betyr at alle over 18 år har rett til å delta i den politiske prosessen, enten gjennom å stemme, engasjere seg i et politisk parti, en organisasjoner eller ytre dine meninger fritt. Det betyr også at du har et ansvar for å bidra til samfunnet og respektere andre menneskers rettigheter.

The Importance of Movement, alle, med Laurence Sheen
The importance of movement in the class room; An Introduction to Bother gymnastics and Spacial Dynamics. A practical look at age appropriate movement activities in relationship to the Steiner school curriculum. Also some movement exercises for you the teacher.
Samisk sang og joiketradisjoner, alle, med Anne Lise Johnsen Swart
Samisk sang -og joiketradisjoner. Fra usynliggjøring til synliggjøring. 
Joik er det dypeste som finnes i den enkelte, og er urmusikken. Urkraften som verken kjenner form eller rammer. Den er fri, og er en del av menneskets og naturens rytme. I kurset får vi kjennskap til joikens historie, du lærer å ta i bruk urkraften i deg,  og hvor målet er at du kan integrere det i din skolehverdag, i møte med elevene.
Du vil også få kunnskap om hvordan kristningen- og fornorskningen påvirket samiske kultur, tradisjoner og joiken. Til tross for den sterke motstanden opp gjennom historien har joiken og noaidevuohta (sjamanismen) overlevd.
Friminutt

For deg som trenger en pust i bakken, holder egne kurs eller ikke har mulighet til å delta på denne økten. 

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Førstevalg Økt 4 *
15:20 05 August 202416:30 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Daglige sanger 1.-3. kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut Morgonsånger, Matsånger och andra dagliga sånger.
Den här kursen riktar sig i både till de som är bekväma att sjunga och till de som känner att de ”inte kan sjunga”.
Kefas vill slå ett slag för det enkla och anspråkslösa sjungandet som ett naturligt och enkelt inslag i skoldagen. Han demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.
Deltagarna får textblad samt tillgång till inspelning av sångerna inkl stämmor. 

Movement, games and rhythmical activities 1.-5.kl. med Laurence Sheen
Rhythmical activities and movement games from the perspective of Spacial Dynamics & Bothmer Gymnastics. How games and movement help child development and physical co-ordination; the importance of social interaction through movement.
Tegning 2.-4.kl. med Solvita Mellenberga

Deltakerne får innblikk i ulike grunnleggende elementer og grunnteknikker for tegning i de første skoleårene. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert. Praktiske øvelser innen fritegning og saktetegning vil prøves ut. Praktiske øvelser og samtale er en del av kurset.

Engelsk 2.-4.kl. med Laila F. Andreassen

Disse årene skjer språkinnlæringen på Steinerskolen gjennom muntlig arbeid basert på lek, bevegelser, resitasjon og samtale. Hver økt vil derfor ha en rytmisk del med konkrete tips og ideer til hvordan undervisningen kan legges opp, varieres og utvikles, med mål at elevene hele veien kan være aktive og deltakende i arbeidet.  

Maling til skapelsen 4.kl. med Anne Sigrid Steen

Det blir en kunstnerisk gjennomgang av de syv skapelsesdagene med utgangspunkt i det gamle testamentet. Med enkle fargeoppgaver øves i maling forvandlingen og utviklingen i skapelseshistorien. Fra mørket til lyset og til den faste jord og det voksende kommer til syne. Videre oppleves hvordan solen og månen oppstår og fram til dyrene og mennesket er skapt.

Kurset passer for alle nivåer.

Formtegning 4.-5.kl. med Henrik Thaulow

Kurset tar for seg aktuelle oppgaver for trinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegningens allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. Tegneoppgavene vil hente inspirasjon fra kulturmotiver i tillegg til planteformer i naturen. 

Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.

Praktisk-kunstnerisk matematikk 5.-7.kl. med Vibecke Schytte

Vi skal presentere praktiske øvelser med hoderegning, samt arbeide en del med å lage vakre og innholdsrike mattebøker. 

Sløyd 5.-7.kl. med Lars Wegge

Vi spikker og monterer en kleshenger med fuglehode.

Skriving og lesing i hovedfag 5.-7.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Utveckling av arbetet med läsning och skrivning, teman, projekt och konkreta undervisningsexempel.

Lek med rytmer 5.-10.kl. med Ida Kittelsen

Kurset tar for seg ulike måter å arbeide og leke med rytmer på, og hvordan disse øvelsene kan understøtte undervisning, både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det vil bli fokusert på øvelser som kan utgjøre rytmisk del i ulike fag, eller som del av eurytmiundervisning.

Bygge gode grupper 6.-10.kl. med Maja Hallanger

Dette er et kurs for deg som ønsker å få tips og triks til å få en gruppe til å bli bedre kjent, stole på hverandre, føle at det er et trygt rom, få gode relasjoner, og samarbeide godt sammen.

Når elevene føler deg trygg i gruppa/klassen de er i, er de bedre rustet for læring og ikke minst utvikles som menneske. På skolen jeg jobber har vi et fag vi kaller bevegelse parallelt med eurytmien (klassen blir delt i to). Mange av øvelsene i dette kurset har jeg brukt i dette faget. Det forbereder også elevene på det å være med i en oppsetning, det å tørre og gi av seg selv på en scene.

Vi vil i dette kurset jobbe med gruppedynamikk. Gjennom lek og bevegelse vil vi utforske og løse problemer ved å samarbeide og hjelpe hverandre.

Ha på klær du kan bevege deg i, ta også gjerne med notatblokk/noe å skrive på og med.

Historie 7.kl; Bilde, bevegelse og drama med Ingvild Øverland

Den kjente pedagogen Dewey så på den kroppslige erfaringen som et fundament for å kunne danne meninger og forståelser, utvikle begreper, tanker og kommunikasjon.

Historie er ikke enkle fakta og årstall i en linær rekkefølge. Det er i stor grad mennesker som forflytter seg, møtepunkter, gjensidig påvirkning og indre og ytre forandringsprosesser. 

I 7.klasse spenner historieundervisningen seg over et stort geografisk område hvor store omveltninger finner sted. Dannelsen av romerriket, ekspandering og underleggelse av store landområder, kulturell sammenblanding, romerrikets fall og kaotiske tilstander etterfulgt av folkevandringstiden. Dette er mektige fortellinger om hendelser og tematikker som kan gjenkjennes i vår egen tid.

Theater kommer av det greske ordet theatron som betyr skueplass, et sted hvor noe blir synlig. Tradisjonelt har teateret vært brukt som en skueplass for å vise hva det vil si å være menneske.

I dette kurset gis det en oversikt over fagstoffet, samt eksempler på hvordan en gjennom bevegelse og drama kan gi en fordypning av de ulike hendelser, problemstillinger og tema som dette spennende fagstoffet inneholder.

Uteskole - Naturen som læringsarena 7.-10.kl. ved Soleggen Fjellstue

Målet med kurset er å inspirere deltakerne til å ta skrittet ut av klasserommet og inn i naturens sanseverden. Gjennom øvelser og diskusjon skal vi utforske hvordan vi kan synliggjøre og skape nysgjerrighet for naturens sanserikdom hos elevene. Vi skal teste metoder for å inndra naturen og dens potensialer inn i undervisningen og slik gi elevene livsnære knagger å feste ny kunnskap på.

Mandag og tirsdag er kurset holdt av Sigrun Ente, onsdag og torsdag møter dere Emma Vestergaard Nielsen og Kristoffer Raagaard, som alle er leirskolelærere på Soleggen Fjellstue. 

Kjemi 8.kl. med Ivar Smit

Forbrenning/ild, karbon, oksygen, hydrogen, syre/base og kalkbrenning
Fenomenologisk metode, arbeidsbok, sikkerhet med håndtering av farlige stoffer
Utviklingspotensialet for elevene gjennom kjemi
Litt om det periodiske system, formler, fotosyntese, jorden som helhet, metallkvaliteter og stoffenes skjulte egenskaper.

Det er en fordel om du også følger kurset om kjemi 9.klasse i andre økt.

Historie 8.-10.kl. med Marte Angell Engebretsen
Forholdet mellom historiefaget og elevenes utviklingstrinn.
Historiedidaktikk; historiske tema, kilder, metodiske grep og forslag til arbeidsmåter.
Eksempler på rytmisk del og kunstneriske oppgaver.
Eksempler på periodeplaner og undervisningsopplegg.  
Bevegelse og kroppsøving 8.-10.kl. med Vemund Skulberg

Et kurs som ser på bevegelsesglede og utforskning i arbeid med ungdomstrinns-elever. 

 • Treningsteori, helse og utforskning av et mangfold av moderne og tradisjonelle bevegelsesaktiviteter
 • Parkour og andre moderne bevegelsesdisipliner
 • akrobatikk og samspill på ungdomsskolen
 • Idrett, lek og samspillsøvelser for arbeid med skolemiljø
 • Elevmedvirkning og refleksjon i kroppsøving
Samisk musikk og scenekunst, alle, med Mari Helander

Samisk musikk og scenekunst er et utøvende og kunstnerisk fag. Faget tar utgangspunkt i joik og samisk fortellertradisjon, som er bærende elementer i samisk kultur. Faget og kjerneelementene skal gi kursdeltakerne redskap til å oppleve, forstå og framføre joik og fortellinger i forhold til de sammenhengene de ble eller blir skapt i, samt utvikle og skape nye uttrykk for scenebruk. Faget skal gi kursdeltakerne større forståelse for joikens og fortellingens særegenheter og funksjoner i tradisjonell og moderne bruk i samfunnet, samt medvirke til å utvikle forståelse for sammenhengen mellom kultur og identitetsutvikling. 

Barn i sorg, alle, med Helle Nesjum Madsen

Hvordan kan vi som klasselærere støtte børn og deres familier i sorgprosesser? I dette kurset går vi gjennom følgende punkter:

 • Den nyeste sorgforskning
 • Den vanskelige samtalen
 • Akuttfasen
 • Hvordan støtte barnet og familien gjennom det første år etter et dødsfall
 • Aktiviteter for å bearbeide sorg gjennom årstidene

Helle Nejsum Madsen er cand. mag. i dansk og oldtidskunnskap og har skrevet ”En lille bog om glæden ved at miste – sorg i børnehøjde” (Livets Forlag 2018). Hun utdanner seg til sorgrådgiver på Det Nationale Sorgcenter i Danmark. Hun er tidligere klasselærer på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg, pedagog og tovholder i barnesorggrupper. Hun har selv opplevd å miste et barn og guidet sine egne barn gjennom sorgprosessen på en livsbekreftende og praktisk-poetisk måte.

Friminutt

For deg som trenger en pause, holder kurs eller ikke kan delta i denne økten av andre årsaker.

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Andrevalg Økt 4 *
15:20 05 August 202416:30 08 August 2024
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter
Sett opp førstevalg og andrevalg i hver økt. Husk at norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i Sverige, Danmark, Finland og Island. Trykk på informasjonsikonet for kursbeskrivelse. 
Daglige sanger 1.-3. kl. med Kefas Berlin

Kefas Berlin lär ut Morgonsånger, Matsånger och andra dagliga sånger.
Den här kursen riktar sig i både till de som är bekväma att sjunga och till de som känner att de ”inte kan sjunga”.
Kefas vill slå ett slag för det enkla och anspråkslösa sjungandet som ett naturligt och enkelt inslag i skoldagen. Han demonstrerar här samtidigt ett sätt att lära ut sång som gör det lättare för barn eller ovana vuxna att komma in i sjungandet.
Deltagarna får textblad samt tillgång till inspelning av sångerna inkl stämmor. 

Movement, games and rhythmical activities 1.-5.kl. med Laurence Sheen
Rhythmical activities and movement games from the perspective of Spacial Dynamics & Bothmer Gymnastics. How games and movement help child development and physical co-ordination; the importance of social interaction through movement.
Tegning 2.-4.kl. med Solvita Mellenberga

Deltakerne får innblikk i ulike grunnleggende elementer og grunnteknikker for tegning i de første skoleårene. Eksempler på tegninger som er utført av elever blir presentert. Praktiske øvelser innen fritegning og saktetegning vil prøves ut. Praktiske øvelser og samtale er en del av kurset.

Engelsk 2.-4.kl. med Laila F. Andreassen

Disse årene skjer språkinnlæringen på Steinerskolen gjennom muntlig arbeid basert på lek, bevegelser, resitasjon og samtale. Hver økt vil derfor ha en rytmisk del med konkrete tips og ideer til hvordan undervisningen kan legges opp, varieres og utvikles, med mål at elevene hele veien kan være aktive og deltakende i arbeidet.  

Maling til skapelsen 4.kl. med Anne Sigrid Steen

Det blir en kunstnerisk gjennomgang av de syv skapelsesdagene med utgangspunkt i det gamle testamentet. Med enkle fargeoppgaver øves i maling forvandlingen og utviklingen i skapelseshistorien. Fra mørket til lyset og til den faste jord og det voksende kommer til syne. Videre oppleves hvordan solen og månen oppstår og fram til dyrene og mennesket er skapt.

Kurset passer for alle nivåer.

Formtegning 4.-5.kl. med Henrik Thaulow

Kurset tar for seg aktuelle oppgaver for trinnene og begrunnelser for disse. Det vil legges vekt på formtegningens allmenndannende aspekter og betydningen for utvikling av tenkningen. Tegneoppgavene vil hente inspirasjon fra kulturmotiver i tillegg til planteformer i naturen. 

Deltakerne må ha med vanlig blyant, fargeblyanter og fargeblokker.

Praktisk-kunstnerisk matematikk 5.-7.kl. med Vibecke Schytte

Vi skal presentere praktiske øvelser med hoderegning, samt arbeide en del med å lage vakre og innholdsrike mattebøker. 

Sløyd 5.-7.kl. med Lars Wegge

Vi spikker og monterer en kleshenger med fuglehode.

Skriving og lesing i hovedfag 5.-7.kl. med Åsa Månsson D’Souza

Utveckling av arbetet med läsning och skrivning, teman, projekt och konkreta undervisningsexempel.

Lek med rytmer 5.-10.kl. med Ida Kittelsen

Kurset tar for seg ulike måter å arbeide og leke med rytmer på, og hvordan disse øvelsene kan understøtte undervisning, både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det vil bli fokusert på øvelser som kan utgjøre rytmisk del i ulike fag, eller som del av eurytmiundervisning.

Bygge gode grupper 6.-10.kl. med Maja Hallanger

Dette er et kurs for deg som ønsker å få tips og triks til å få en gruppe til å bli bedre kjent, stole på hverandre, føle at det er et trygt rom, få gode relasjoner, og samarbeide godt sammen.

Når elevene føler deg trygg i gruppa/klassen de er i, er de bedre rustet for læring og ikke minst utvikles som menneske. På skolen jeg jobber har vi et fag vi kaller bevegelse parallelt med eurytmien (klassen blir delt i to). Mange av øvelsene i dette kurset har jeg brukt i dette faget. Det forbereder også elevene på det å være med i en oppsetning, det å tørre og gi av seg selv på en scene.

Vi vil i dette kurset jobbe med gruppedynamikk. Gjennom lek og bevegelse vil vi utforske og løse problemer ved å samarbeide og hjelpe hverandre.

Ha på klær du kan bevege deg i, ta også gjerne med notatblokk/noe å skrive på og med.

Historie 7.kl; Bilde, bevegelse og drama med Ingvild Øverland

Den kjente pedagogen Dewey så på den kroppslige erfaringen som et fundament for å kunne danne meninger og forståelser, utvikle begreper, tanker og kommunikasjon.

Historie er ikke enkle fakta og årstall i en linær rekkefølge. Det er i stor grad mennesker som forflytter seg, møtepunkter, gjensidig påvirkning og indre og ytre forandringsprosesser. 

I 7.klasse spenner historieundervisningen seg over et stort geografisk område hvor store omveltninger finner sted. Dannelsen av romerriket, ekspandering og underleggelse av store landområder, kulturell sammenblanding, romerrikets fall og kaotiske tilstander etterfulgt av folkevandringstiden. Dette er mektige fortellinger om hendelser og tematikker som kan gjenkjennes i vår egen tid.

Theater kommer av det greske ordet theatron som betyr skueplass, et sted hvor noe blir synlig. Tradisjonelt har teateret vært brukt som en skueplass for å vise hva det vil si å være menneske.

I dette kurset gis det en oversikt over fagstoffet, samt eksempler på hvordan en gjennom bevegelse og drama kan gi en fordypning av de ulike hendelser, problemstillinger og tema som dette spennende fagstoffet inneholder.

Uteskole - Naturen som læringsarena 7.-10.kl. ved Soleggen Fjellstue

Målet med kurset er å inspirere deltakerne til å ta skrittet ut av klasserommet og inn i naturens sanseverden. Gjennom øvelser og diskusjon skal vi utforske hvordan vi kan synliggjøre og skape nysgjerrighet for naturens sanserikdom hos elevene. Vi skal teste metoder for å inndra naturen og dens potensialer inn i undervisningen og slik gi elevene livsnære knagger å feste ny kunnskap på.

Mandag og tirsdag er kurset holdt av Sigrun Ente, onsdag og torsdag møter dere Emma Vestergaard Nielsen og Kristoffer Raagaard, som alle er leirskolelærere på Soleggen Fjellstue. 

Kjemi 8.kl. med Ivar Smit

Forbrenning/ild, karbon, oksygen, hydrogen, syre/base og kalkbrenning
Fenomenologisk metode, arbeidsbok, sikkerhet med håndtering av farlige stoffer
Utviklingspotensialet for elevene gjennom kjemi
Litt om det periodiske system, formler, fotosyntese, jorden som helhet, metallkvaliteter og stoffenes skjulte egenskaper.

Det er en fordel om du også følger kurset om kjemi 9.klasse i andre økt.

Historie 8.-10.kl. med Marte Angell Engebretsen
Forholdet mellom historiefaget og elevenes utviklingstrinn.
Historiedidaktikk; historiske tema, kilder, metodiske grep og forslag til arbeidsmåter.
Eksempler på rytmisk del og kunstneriske oppgaver.
Eksempler på periodeplaner og undervisningsopplegg.  
Bevegelse og kroppsøving 8.-10.kl. med Vemund Skulberg

Et kurs som ser på bevegelsesglede og utforskning i arbeid med ungdomstrinns-elever. 

 • Treningsteori, helse og utforskning av et mangfold av moderne og tradisjonelle bevegelsesaktiviteter
 • Parkour og andre moderne bevegelsesdisipliner
 • akrobatikk og samspill på ungdomsskolen
 • Idrett, lek og samspillsøvelser for arbeid med skolemiljø
 • Elevmedvirkning og refleksjon i kroppsøving
Samisk musikk og scenekunst, alle, med Mari Helander

Samisk musikk og scenekunst er et utøvende og kunstnerisk fag. Faget tar utgangspunkt i joik og samisk fortellertradisjon, som er bærende elementer i samisk kultur. Faget og kjerneelementene skal gi kursdeltakerne redskap til å oppleve, forstå og framføre joik og fortellinger i forhold til de sammenhengene de ble eller blir skapt i, samt utvikle og skape nye uttrykk for scenebruk. Faget skal gi kursdeltakerne større forståelse for joikens og fortellingens særegenheter og funksjoner i tradisjonell og moderne bruk i samfunnet, samt medvirke til å utvikle forståelse for sammenhengen mellom kultur og identitetsutvikling. 

Barn i sorg, alle, med Helle Nesjum Madsen

Hvordan kan vi som klasselærere støtte børn og deres familier i sorgprosesser? I dette kurset går vi gjennom følgende punkter:

 • Den nyeste sorgforskning
 • Den vanskelige samtalen
 • Akuttfasen
 • Hvordan støtte barnet og familien gjennom det første år etter et dødsfall
 • Aktiviteter for å bearbeide sorg gjennom årstidene

Helle Nejsum Madsen er cand. mag. i dansk og oldtidskunnskap og har skrevet ”En lille bog om glæden ved at miste – sorg i børnehøjde” (Livets Forlag 2018). Hun utdanner seg til sorgrådgiver på Det Nationale Sorgcenter i Danmark. Hun er tidligere klasselærer på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg, pedagog og tovholder i barnesorggrupper. Hun har selv opplevd å miste et barn og guidet sine egne barn gjennom sorgprosessen på en livsbekreftende og praktisk-poetisk måte.

Friminutt

For deg som trenger en pause, holder kurs eller ikke kan delta i denne økten av andre årsaker.

Påmeldingsfrist: mandag, 24 Juni 2024
Har du allergier? Tåler du spor?
Kjøkkenet lurer på om det er noe av det følgende du IKKE spiser:
Velg minst én aktivitet for å gå videre.
Velg ingen, eller maksimalt én aktivitet for å gå videre.
Velg nøyaktig én aktivitet for å gå videre.
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*)

Program

Morgensang og morgenforedrag:

09.00 – 09.15: Morgensang med Cornelius Evensen

09.15. – 10.00: Morgenforedrag:

Mandag 5. august: 
Bevegelse som skapende læreprosess
Ingvild Øverland, eurytmist og erfaren steinerpedagog

Tirsdag 6. august 
Learning to move, moving to learn
Laurence Sheen, lærer i spacial dynamoics og Bothmergym

Onsdag 7. august:
Kropp, bevegelse og lek i læreplanen og i livet
Vemund Skulberg, pedagogisk rådgiver i Steinerskoleforbundet og steinerpedagog

Torsdag 8. august:
Panelsamtale med ukas forelesere
Moderator: Frode Barved, førstelektor ved Steinerhøyskolen

Cornelius Evensen

Cornelius Evensen arbeider som eurytmi- og musikklærer på Steinerskolen i Vestfold. Tidligere har han arbeidet på Vidaråsen Camphill og vært en ildsjel for det kulturelle livet gjennom mange år. Som lidenskapelig utøvende og skapende av musikalske opplevelser, både på papiret og med grupper, har musikken vært en viktig del av hele livet hans. Cornelius er opptatt av å få frem den enkeltes stemme i det store koret. 

.

Ingvild Øverland har arbeidet som kontaktlærer og faglærer i steinerskolen med elever på alle alderstrinn. Hun har en mastergrad i utdanningsvitenskap, samt studier i kunst, sosialpedagogikk og eurytmi. I sitt arbeid som lærer har hun vært opptatt av hvordan kroppslige, kreative og estetiske arbeidsformer kan bidra i en læreprosess både individuelt og sosialt. Etter å ha tatt videreutdannelse i Social Presencing Theatre, har hun de siste årene samarbeidet med grunnleggeren Arawana Hayashi og deltatt i et forskerteam i Mexico, Tsjekkia, og USA - med sikte på å utvikle og utforske bevegelse i forhold til læring og sosiale kreative prosesser. Hun har også deltatt i pedagogisk utviklingsarbeid i Kina og Vietnam, gjennom kurs og foredragsvirksomhet.

.

.

Laurence Sheen

Laurence Sheen gives courses in Spacial Dynamics and Bothmer Gym at Steinerhøyskolen beside working in Vidaråsen Camphill. He grew up and went to school in England. While still at school he started helping with teaching gym and games and became a tennis coach. After some years of coaching he studied outdoor education at Newbury collage. While there he trained to be an instructor in many different outdoor activities including climbing, kayaking, canoeing, sailing, mountain climbing, orienteering, skiing, snowboarding amongst others. After moving to America in the 90s he enrolled in the Spacial Dynamics (Bothmer gym) training. 

.


Vemund Skulberg er pedagogisk leder i Steinerskoleforbundet. Han er steinerpedagog med erfaring som klasselærer, og faglærer. Han har videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi, er livredningsinstruktør og arbeider for tiden med Spacial Dynamics og bothmergymnastikk. 

Vemund Skulberg

.

Frode Barkved

Frode Barkved er førstelektor i steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen. Han har også lang erfaring som eurytmist og klasselærer i steinerskolen. Han er også skribent og forfatter og deltar i den offentlige debatten i Norge. 

10.20-11.30: Økt 1

 • Lek, sang og dans, 1.- 4.kl: Angela Nicolaisen

 • Maling, 2.- 3.kl: Solvita Mellenberga

 • Hovedfag, 3.- 4.kl: Åsa Månsson D’Souza

 • Arbeidsboken, 3.-7.kl: Silje Nøstdal Storheim

 • Nordisk mytologi og vikingtid, 5.kl: Helga Brekke

 • Bevegelse og kroppsøving, 5.-7.kl: Vemund Skulberg

 • Elevmedvirkning, 5.-10.kl: Martin Johannessen

 • Fremmedspråk og relasjonsbygging, 5.-7.kl Aino Wissneth

 • Historie, 6.kl: Frode Barkved

 • Geologi, 7.kl: Markus Lindholm

 • Perspektivtegning, 7.- 8.kl: Henrik Thaulow

 • Norsk, 8.-10.kl: Christine Reier-Røberg

 • Matematikk og problemløsning, 8.-10.kl: Åsne Karlsen

 • Sløyd, 8.-10.kl: Lars Wegge

 • Musikalsk undervisning, alle: Kefas Berlin

 • Ukulele, alle: Maja Hallanger

 • Duodji, sy egen Nállogoahti, alle: Maret Hætta

11.50-13.00: Økt 2

 • Dukkeverksted og dukkespill, 1.kl: Silje Nøstdal Storheim

 • 2.klasse: innhold, rytmer og rammer, 2.kl: Laila F. Andreassen

 • Håndarbeid med vekt på strikking, 2.- 3.kl: Kirsten Borgnes

 • Aktiv, erfaringsbasert læring, 2.- 5.kl: Hedvig Fon Klyve

 • Rytmer, musikk og bevegelse, 3.-5.kl: Helga Brekke

 • Matematikk og problemløsning, 5.-7.kl: Åsne Karlsen

 • Tegning, 5.-7.kl: Solvita Mellenberga

 • Botanikk, 6.kl, Sunniva Bodvin

 • Movement, games and rhythmical activities, 6.- 9.kl: Laurence Sheen

 • Fenomenologi som metode i naturfag, 7.-10.kl: Markus Lindholm

 • Praktisk-kunstnerisk matematikk, 8.-10.kl: Vibecke Schytte

 • Hovedfagsundervisning, 8.-10. kl: Åsa Månsson D’Souza

 • Fremmedspråk og relasjonsbygging, 8.-10.kl: Aino Wissneth

 • Kjemi, 9.kl: Ivar Smit

 • Å tromme, alle: Kefas Berlin

 • Samisk liv og sted, alle: Maret Hætta

13.00-14.00: Lunsj ved Bente Westergaard

Bente Westergaard har vært kokk for Steinerskolene fra 1973. Hun startet på Spisestedet i Hjelmsgate 3 da teosofene tok over der, og har siden trofast levert mat når det blir etterspurt. 

Hun har de siste 15 årene drevet Hellviktangen på Nesodden, en praktvilla med kafe og selskapslokale.

.

14.00-15.10: Økt 3

 • Småsløyd, 1.-4.kl: Lars Wegge

 • Formtegning, 2.-3.kl: Henrik Thaulow

 • Aktiv, rytmisk regning, 2.-4.kl: Hedvig Fon Klyve

 • Fremmedspråk og relasjonsbygging, 2.-4.kl: Aino Wissneth

 • Blokkfløyte, 2.-6.kl, Silje Nøstdal Storheim

 • Les og skriv, 3.-4.kl: Åsa Månsson D’Souza

 • Flerstemt sang og kanon, 4.- 6.kl: Kefas Berlin

 • Maling til zoologi, 5.kl: Solvita Mellenberga

 • Sirkus, 5.-7.kl: Maja Hallanger

 • Engelsk, 5.-7.klasse: Ida Kittelsen

 • Maling til botanikk, 6.kl: Anne Sigrid Steen

 • Tauverk, 7.kl: Kirsten Borgnes

 • Økologi og biologi, 8.-10.kl: Markus Lindholm

 • Engelsk, 8.-10.kl: Christine Reier-Røberg

 • Bevegelse som undervisningskunst, 8.-10.kl: Ingvild Øverland

 • Samfunnskunnskap, 8.-10.kl: Martin Johannessen

 • The Importance of Movement, alle: Laurence Sheen

 • Samiske sang- og joiketradisjoner, alle: Anne-Lise Johnsen-Swart

15.20-16.30: Økt 4

 • Daglige sanger, 1.-3. kl: Kefas Berlin

 • Movement, games and rhythmical activities, 1.-5. kl: Laurence Sheen

 • Tegning, 2.-4.kl: Solvita Mellenberga

 • Engelsk, 2.-4.kl: Laila F. Andreassen

 • Maling til skapelsen, 4.kl: Anne Sigrid Steen

 • Formtegning 4.-5.kl: Henrik Thaulow

 • Praktisk-kunstnerisk matematikk, 5.-7.kl: Vibecke Schytte

 • Sløyd, 5.-7.kl: Lars Wegge

 • Skriving og lesing i hovedfag, 5. 7.kl: Åsa Månsson D’Souza

 • Lek med rytmer, 5.-10.kl: Ida Kittelsen

 • Bygge gode grupper, 6.-10.kl: Maja Hallanger

 • Historie 7.kl; Bilde, bevegelse og drama: Ingvild Øverland

 • Uteskole - Naturen som læringsarena, 7.-10.kl, Soleggen Fjellstue

 • Kjemi, 8.kl: Ivar Smit

 • Historie, 8.-10.kl: Marte Angell Engebretsen

 • Bevegelse og kroppsøving, 8.-10.kl: Vemund Skulberg

 • Samisk musikk og scenekunst, alle: Mari Helander

 • Barn i sorg, alle: Helle Nesjum Madsen

Praktisk informasjon

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 5.-8. august 2024

Adresse: Flyveien 2, 0770 Oslo

Telefon: +4793450702 (Julia Smit)/+4741291963 (Dagny Ringheim)

E-post og nettside: oslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Pris: 2.500

Påmeldingsfrist: 24. juni

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes. 

Kursbevis: Deltakelse 3 av 4 dager

Overnatting: 

Airbnb, særlig hvis flere reiser sammen.

Bogstad Camping har hytter og teltplasser, og ligger i gangavstand til Steinerskolen i Oslo

Cochs pensjonat, rimelig og fint pensjonat midt i Oslo sentrum

St Katarinahjemmet, hyggelig og rimelig gjestehus i Oslo sentrum

Sjekk ellers andre muligheter på Visit Oslo