.

Velkommen til våre kurs: 

PKK – Full Grunnopplæring (60 timer)


Gjelder for personer som skal godkjennes som nye PKK kontrollører.
Myndighetene krever obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollører.
Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Opplæringen består av :
- Formål med periodisk kontroll
- Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen
- Kjøretøyteknologi
- Kjøretøytekniske krav
- Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
- Praktisk kontrollgjennomføring
- Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
- IT - applikasjoner

Krav til deg som ny PKK kontrollør:
- Bestått fagprøve for den kjøretøyklassen du skal godkjennes for.
- Politiattest for å dokumentere at personen er skikket for oppgaven.
- Før kurset starer må søknad hos vegvesenet være levert.

Instrukser for søknad av politiattest og søknad hos Vegvesenet sender vi ut i forkant av påmeldt kurs, slik at alt er klar til kursstart.
Våre kurs kjøres sammenhengende, slik at klasseromsundervisning og praksis gjennomføres etterthverandre.

Trykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – Full Grunnopplæring

 

.

Oppfriskningsopplæring PKK 14t

Godkjenningen er gyldig i fem år

Statens vegvesen gir godkjenning som kontrollør og teknisk leder for fem år. For å beholde godkjenningen i fem nye år, må du gjennomføre oppfriskningsopplæring.

Vi planlegger kurs til høsten, og vil kontakte alle når kursdatoer er klare.
 

Trykk på lenken under for å melde interesse. Vi tar kontakt forløpende. 

Venteliste Oppfriskningsopplæring


 

.

Grunnleggende EV-sikkerhetskurs.


Kurset gir innføring i arbeid på Høyvoltssystemer, samt en innføring i oppbyggingen av El – og hybridbiler.
Bruk av verneutstyr, verktøy, førstehjelp og farer forbundet med arbeid på HV-systemer.

Praktisk utkobling av HV-batterier.

Trykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – Elbil

 

.

AC Sertifiseringskurs

Det er kommet krav om kompetansebevis for arbeid med klimaanlegg i personbil. Isovator AS står for godkjenningen, og utsending av kompetansebevis. Kurspris inkluderer sertifiseringsavgift til Isovator.
Gjennomføring: Kurs som består av teori og praksis.
Totalt 7 undervisningstimer. kl. 09.00 - 16.00
Kursinnhold: Teori * Service og feilsøking. * Sikkerhetsregler. * Miljøproblematikk med kjølemedier. * Regelverk for F-gasser: * F-gass forordningen * Retur av gass
 

Kursbeskrivelse

Deltageren har gjennomført sertifisering for F gass forordningen (EU) 517/2014 for arbeid med klimanlegg kjøretøyklasse M1 og N1 Sertifikat og gjeldene kursbevis utstedes av Isovator


Trykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – AC Kurs