.

Velkommen til våre kurs: 

PKK – Grunnopplæring (60 timer)


Gjelder for personer som skal godkjennes som nye PKK kontrollører.
Myndighetene krever obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollører.
Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Opplæringen består av :
- Formål med periodisk kontroll
- Offentlig forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen
- Kjøretøyteknologi
- Kjøretøytekniske krav
- Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
- Praktisk kontrollgjennomføring
- Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
- IT - applikasjoner

Krav til deg som ny PKK kontrollør:
- Bestått fagprøve for den kjøretøyklassen du skal godkjennes for.
- Politiattest for å dokumentere at personen er skikket for oppgaven.
- Før kurset starer må søknad hos vegvesenet være levert.

Instrukser for søknad av politiattest og søknad hos Vegvesenet sender vi ut i forkant av påmeldt kurs, slik at alt er klar til kursstart.
Våre kurs kjøres sammenhengende, slik at klasseromsundervisning og praksis gjennomføres etterthverandre.

Trykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – Full Grunnopplæring

 

.

Oppfriskningsopplæring PKK 14t

Godkjenningen er gyldig i fem år

Statens vegvesen gir godkjenning som kontrollør og teknisk leder for fem år. For å beholde godkjenningen i fem nye år, må du gjennomføre oppfriskningsopplæring.


 

Påmelding –  Oppfriskningsopplæring PKK


 

.

Elbil kurs nivå 1 Sikker utkoblingTrykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – Elbil

 

.

Elbil kurs nivå 2 Elbil teknikk

Elbilkurs Nivå 2

Dette kvalifiserer for elektroteknisk arbeid på høyspenningssystemer som er spenningsfrie. Være i stand til å deaktivere spenning, bekrefte spenningsløst system og arbeid på spenningsfrie komponenter.

Kurset inneholder teknisk informasjon om ulike komponenter montert i HV systemer samt kontroll og feilsøking av dette.

For å få delta på Nivå 2 må elbil sikkerhetskurs være gjennomført først.Påmelding – Elbil nivå 2
 

.

AC Sertifiseringskurs

Det er kommet krav om kompetansebevis for arbeid med klimaanlegg i personbil. Isovator AS står for godkjenningen, og utsending av kompetansebevis. Kurspris inkluderer sertifiseringsavgift til Isovator.
Gjennomføring: Kurs som består av teori og praksis.
Totalt 7 undervisningstimer. kl. 08:30 - 16.00
Kursinnhold: Teori * Service og feilsøking. * Sikkerhetsregler. * Miljøproblematikk med kjølemedier. * Regelverk for F-gasser: * F-gass forordningen * Retur av gass
 

Kursbeskrivelse

Deltageren har gjennomført sertifisering for F gass forordningen (EU) 517/2014 for arbeid med klimanlegg kjøretøyklasse M1 og N1 Sertifikat og gjeldene kursbevis utstedes av Isovator


Trykk på lenken under for påmelding til kurs.

Påmelding – AC Kurs


 

.

Varme Arbeider

Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2020


1. Definisjon
Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

2. Hvor sikkerhetsforskriften gjelder
Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko.
Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

3. Avtale med ekstern håndverker/entreprenør
Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

4. Sikkerhetskrav
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.
4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
4.4 Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
4.5 Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

5. I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak
5.1 Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
5.2 Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1 skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.

Påmelding – Varme Arbeider

Velg minst én aktivitet for å gå videre.
Velg ingen, eller maksimalt én aktivitet for å gå videre.
Velg nøyaktig én aktivitet for å gå videre.
Vennligst fyll inn alle påkrevde felt (*)